Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2023

Nguyên tắc cho vay vốn? Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Nguyên tắc cho vay vốn

Bảo đảm đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Bảo toàn vốn.

Thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch.

Lãi suất vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tại Điều 26 Nghị định 61/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 74/2019/NĐ-CP) quy định lãi suất vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm như sau:

Đối với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; người lao động: Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo

Đối với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật: Lãi suất vay vốn bằng 50% lãi suất doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; người lao động.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định trên.

Điều kiện để vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Điều kiện để vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được quy định tại Điều 13 Luật Việc làm năm 2013 như sau:

Đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

Có bảo đảm tiền vay.

Đối tượng vay vốn là người lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

– Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Căn cứ tại Điều 25 Nghị định 61/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 74/2019/NĐ-CP) quy định thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Mức vay tối đa của người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm là bao nhiêu?

Theo Điều 24 Nghị định 61/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 74/2019/NĐ-CP) quy định mức vay như sau:

– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

– Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

– Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Như vậy, mức vay tối đa cử người lao động là 100 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn

Đối với dự án thuộc nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án phê duyệt;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho người vay.

Đối với dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức thực hiện chương trình quản lý:

a) Trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho người vay.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook