Thời hạn phải thay đổi đăng ký hộ kinh doanh 2021

Thời hạn phải thay đổi đăng ký hộ kinh doanh 2021

Đối với những trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị quy định thời hạn thực hiện thủ tục từ ngày 04/01/2021.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Trong khi đó, tại Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ quy định trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mà không quy định về thời hạn thực hiện thủ tục này.

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh và thay đổi trụ sở, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook