Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu?

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu?

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu?

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu?

Theo Điều 13 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định về chuyển hồ sơ đấu giá như sau:

“Điều 13. Chuyển hồ sơ đấu giá

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải ghi kết quả đấu giá tài sản vào Sổ đăng ký đấu giá tài sản và thông báo bằng văn bản điện tử cho Bộ Công an.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải chuyển kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Bộ Công an để phê duyệt kết quả trúng đấu giá và hoàn thiện các thủ tục liên quan.”

Tại Điều 14 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định về phê duyệt kết quả trúng đấu giá như sau:

“Điều 14. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.”

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định về nộp tiền trúng đấu giá như sau:

“Điều 16. Nộp tiền trúng đấu giá

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.”

Theo đó,việc nộp tiền trúng đấu giá sẽ thực hiện như sau:

– Từ khi kết thúc phiên đấu giá thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, tổ chức đấu giá sẽ ghi nhận kết quả đấu giá và thông báo bằng văn bản đến cho Bộ Công an;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải chuyển hồ sơ đấu giá đến cho Bộ Công an phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục liên quan

– Bộ Công an sẽ phê duyệt kết quả đấu giá trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đấu giá;

– Người trúng đấu giá sẽ nộp tiền trúng dấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá.

Như vậy, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thì người trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ có khoảng 28 ngày để nộp tiền trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì sẽ xử lý như thế nào?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định về trường hợp hủy kết quả đấu giá, thông báo kết quả đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá và người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá như sau:

“Điều 19. Trường hợp hủy kết quả đấu giá, thông báo kết quả đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá và người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá

1. Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

2. Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Thông báo kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá bị huỷ trong các trường hợp sau:

a) Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định tại Điều 16 Nghị định này;

b) Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 73/2022/QH15;

c) Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

4. Biển số xe ô tô trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại; số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.”

Theo đó, nếu người trúng đấu giá biển số xe ô tô không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá thì thông báo kết quả trúng đấu giá và văn bản xác nhận số xe ô tô trúng đấu giá sẽ bị huỷ.

Ngoài ra, số tiền đặt trước để tham gia đấu giá và số tiền trúng đấu giá đã nộp trước đó sẽ không được hoàn trả lại mà được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô là bao lâu? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook