Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài năm 2022

Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 100. Thời hạn hoạt động

  1. Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam không quá 05 năm và có thể được gia hạn.

Do đó:

– Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới nước ngoài được nêu rõ trong Giấy phép đặt văn phòng đại diện.

– Có thể gia hạn Giấy phép đặt văn phòng đại diện, tức có thể tiếp tục gia hạn Giấy phép sau khi kết thúc 05 năm thời hạn hoạt động, thời hạn được gia hạn thêm không quá 05 năm.

– Thời hạn hoạt động tối đa của văn phòng đại diện là 05 năm, nghĩa là thời hạn hoạt động được nêu trong Giấy phép đặt văn phòng đại diện có thể ngắn hơn 05 năm.

Ví dụ: Văn phòng đại diện A có thời hạn hoạt động là 05 năm, hết 05 năm này, văn phòng đại diện A được tiếp tục gia hạn hoạt động cho 05 năm tiếp theo, hết năm 05 năm tiếp theo, văn phòng đại diện A vẫn có thể được tiếp tục gia hạn cho 05 năm tiếp theo nữa.

Tuy nhiên, việc gia hạn hoạt động này cũng đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thỏa mãn một số điều kiện, nếu không thỏa mãn các điều kiện này thì không thể gia hạn hoạt động văn phòng đại diện.

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Điều kiện để được gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 100 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài muốn gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện của mình thì phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

– Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam không bị xử phạt vi phạm hành chính từ 200 triệu đồng trở lên về những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động:

Văn phòng đại diện không hoạt động kinh doanh bảo hiểm như chi nhánh nước ngoài nhưng vẫn thực hiện một số hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm ở nước ngoài.

Do văn phòng đại diện được đặt ở Việt Nam, văn phòng này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm, lao động.

Nếu văn phòng đại diện bị xử phạt vi phạm hành chính từ 200 triệu đồng trở lên về hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì văn phòng đại diện đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong lĩnh vực này và không đảm bảo nếu được gia hạn thì có thể tiếp tục thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại thời điểm đề nghị gia hạn hoạt động văn phòng đại diện:

Do văn phòng đại diện chỉ là một bộ phận phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tồn tại thì văn phòng đại diện mới có tư cách hoạt động.

“Tồn tại” ở đây là được thành lập và hoạt động một cách hợp pháp, có Giấy phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại nơi doanh nghiệp thành lập, đang trong thời gian hoạt động theo đúng Giấy phép này.

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Hồ sơ gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Theo Khoản 3 Điều 100 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Tài chính

– Bản sao công chứng Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

– Lý lịch, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người dự kiến giữ chức danh Trưởng văn phòng đại diện (đối với trường hợp thay đổi Trưởng văn phòng đại diện)

– Bản sao công chứng báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài trong 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn

Thủ tục gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện đến Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn

Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính:

– Có văn bản chấp thuận việc gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện

– Có văn bản từ chối chấp thuận việc gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện và nêu rõ lý do từ chối chấp thuận

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm môi giới nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook