Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022

trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022

Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022

Giám định tư pháp là việc người giám định  tư pháp sử dụng kiến ​​thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để đưa ra kết luận  chuyên môn về những vấn đề  liên quan đến  khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. vụ việc  theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, người yêu cầu giám định theo quy định.

Luật sư – chuyên gia quyết định trưng cầu giám định  pháp luật bằng văn bản và gửi quyết định kèm theo đối tượng giám định, thông tin liên quan, tài liệu, đồ vật  (nếu có) cho người, tổ chức thực hiện giám định.

Trường hợp không thể kèm theo đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật  liên quan trong quyết định trưng cầu giám định thì người trưng cầu giám định  làm thủ tục  giao cho người, tổ chức thực hiện giám định.

Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022

Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định

Việc giám định tư pháp phải được thực hiện trong một thời gian nhất định, nhằm đảm bảo đủ thời gian xác định các nội dung theo yêu cầu, đồng thời đảm bảo phù hợp với thời gian, không gây chậm trễ hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Do đó, thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định được quy định như sau:

Đầu tiên, thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022

Thứ hai, thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Thứ ba, thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp, tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp căn cứ vào thời hạn giám định tối đa và tính chất chuyên môn của lĩnh vực giám định quy định thời hạn giám định tư pháp cho từng loại việc cụ thể. Thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.

Thứ tư, người trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định với cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định trước khi trưng cầu giám định tư pháp nhưng không được vượt quá thời hạn quy định đối với trường hợp giám định tư pháp bắt buộc và không bắt buộc nêu trên.

Cuối cùng, trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook