Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những chính sách ưu đãi doanh nghiệp của Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật.

thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

Căn cứ theo thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế TNDN được quy định như sau:

Đối tượng được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

  1. Đối tượng được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo

  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC).
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
  1. Đối tượng được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn KHÔNG THUỘC danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

  1. Đối tượng được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo

Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009.

Trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định nêu trên được tính từ năm được cấp Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

KẾT LUẬN, chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những biện pháp kích cầu kinh tế hiệu quả mà Nhà nước đã triển khai trong suốt thời gian qua. Việc thực thi có hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp góp phần thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp ưu tiền đầu tư phát triển ngành, vùng, lĩnh vực tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao ở từng nước…

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về THỜI GIAN MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ TNDN NĂM 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook