Thời điểm để được nhận 5 khoản tiền bảo hiểm quan trọng 2021

Thời điểm để được nhận 5 khoản tiền bảo hiểm quan trọng 2021

Stt

Khoản tiền

Thời điểm nhận

Căn cứ pháp lý

1 Tiền thai sản – Trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, lao động nữ nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

– Trong tối đa là 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, lao động nữ sinh con sẽ được chi trả tiền thai sản

– Nếu nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì được nhận tiền thai sản trong thời hạn 10 ngày.

Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
2 Tiền dưỡng sức sau sinh – Trong 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trong 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm tổ chức chi trả

 

Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
3 Tiền bảo hiểm thất nghiệp – Trong 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc, phải nộp 01 bộ hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm

– Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp

– Trong 05 ngày làm việc, từ ngày có quyết định, cơ quan bảo hiểm chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên

– Các tháng sau, được nhận trong 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng đó.

Khoản 2 Điều 18 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP
4 Tiền bảo hiểm xã hội một lần – Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh nếu được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần nơi tạm trú hoặc thường trú

– Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền BHXH 1 lần

Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
5 Lương hưu – Trong 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

– Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH tổ chức chi trả.

 

Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
(Nguồn: luatvietnam.vn)
1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook