Quy định pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài năm 2023

thi hành phán quyết trọng tài năm 2023

Quy định pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài năm 2023

Thi hành phán quyết trọng tài được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

thi hành phán quyết trọng tài năm 2023

Phán quyết trọng tài là gì?

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Hiệu lực của phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài được quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Theo khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định:

“Điều 61. Nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.”

Theo đó, phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và phán quyết trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực đối với các bên kể từ ngày ban hành, trừ trường hợp bị hủy hoặc bị từ chối thi hành.

Nguyên tắc thi hành phán quyết trọng tài

– Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết. Tuy nhiên, không phải lúc nào, bên phải thi hành phán quyết cũng chấp nhận thực hiện đầy đủ các yêu cầu đó.

– Do đó, để đảm bảo cho phán quyết được thực hiện trên thực tế, pháp luật đã quy định rõ: bên được thi hành có quyền gửi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào?

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Theo quy định tại Điều 65 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì:

“Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.”

Như vậy, một phán quyết của Hội đồng trọng tài trong nước sẽ được thi hành phù hợp với luật thi hành án dân sự bởi các cơ quan thi hành án dân sự của Việt Nam mà không cần thông qua các thủ tục chấp thuận hay cho phép của Tòa án. Nhà nước không bắt buộc mà chỉ khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định thì bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thi hành phán quyết trọng tài năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook