Thi hành án dân sự: 03 bước trong thủ tục kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất cần biết

Thi hành án dân sự: 03 bước kê biên quyền sử dụng đất

Thi hành án dân sự: 03 bước trong thủ tục kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất cần biết

thi hành án dân sự: 03 bước trong thủ tục kê biên tài sản là quyền sử dụng đất

Thứ nhất, Xác minh quyền sử dụng đất, lập kế hoạch và ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

          – Xác minh quyền sử dụng đất: Vấn đề trước tiên của việc kê biên là người phải thi hành án phải có tài sản là quyền sử dụng đất. Để biết được người phải thi hành án có tài sản là quyền sử dụng đất hay không thì chấp hành viên (CHV) phải tiến hành thủ tục xác minh điều kiện thi hành án. Xác minh điều kiện thi hành án là một trong điều kiện quan trọng nhất để CHV tiến hành tổ chức cưỡng chế. Trước khi thực hiện kê biên quyền sử dụng đất, CHV phải nắm rõ các thông tin về quyền sử dụng đất của người phải thi hành án sở hữu. CHV phải tiến hành xác minh quyền sử dụng đất kê biên, thu thập các thông tin về quyền sử dụng đất của người phải thi hành sở hữu, nắm rõ các thông tin đối với quyền sử dụng đất sẽ tiến hành kê biên như: Hiện trạng quyền sử dụng đất, có sở hữu chung hay không, có thuộc trường hợp được kê biên như phần trên đã đề cập hay không, những giao dịch mà người phải thi án đã hoặc đang thực hiện đối với đất đó (nếu có), những người có liên quan đối với quyền sử dụng đất. Kết quả của việc xác minh quyền sử dụng đất sẽ kê biên là căn cứ để CHV lập kế hoạch cưỡng chế và xác định được các chủ thể có liên quan, từ đó CHV thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích của những người liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện kê biên quyền sử dụng đất đó để đảm bảo thi hành án.

          – Lập kế hoạch cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất: Quá trình kê biên quyền sử dụng đất rất phức tạp, rắc rối phát sinh là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Để có thể dự trù những trường hợp xấu cũng như giúp cho quá trình kê biên được nhanh chóng, thuận lợi thì cần phải lập kế hoạch cưỡng chế dự trù các tình huống để chuẩn bị, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội, tạo sự chủ động của cơ quan công an và các cơ quan khác có liên quan trong việc bảo vệ tổ chức cưỡng chế thi hành án, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cưỡng chế thi hành án. Theo luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì trước khi tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất , CHV phải lập kế hoạch cưỡng chế, trừ trường hợp phải cưỡng chế ngay. Sau khi lập kế hoạch cưỡng chế, CHV phải gửi ngay cho Viện kiểm sát và cơ quan Công an cùng cấp, UBND cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Căn cứ vào kế hoạch cưỡng chế của cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan Công an có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm phạm tội.

          – Ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất: Theo khoản 5, Điều 20 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 thì thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế là CHV. Chấp hành viên chỉ có thể ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự khi tiến hành các thủ tục cần thiết như xác minh quyền sử dụng đất , kế hoạch cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất được phê duyệt CHV tiến hành ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất đất, tài sản gắn liền với đất. Theo Điều 70 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 thì căn cứ tổ chức cưỡng chế gồm có: bản án, quyết định, quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là một biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật này.

Thứ hai, Tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự, CHV chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó.

Khi kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự, CHV yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan Thi hành án dân sự. Việc kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án trong thi hành án dân sự thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất. Việc kê biên quyền sử dụng đất phải lập biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của những người tham gia kê biên.

Thứ ba, Định giá, bán đấu giá quyền sử dụng đất

          – Định giá quyền sử dụng đất : Về nguyên tắc, ngay sau khi kê biên tài sản trong thi hành án dân sự mà đương sự thỏa thuận được về giá trị quyền sử dụng đất hoặc về tổ chức thẩm định giá thì CHV lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá quyền sử dụng đất do đương sự thỏa thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. Trường hợp đương sự có thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá thì CHV ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó.

          – Bán đấu giá quyền sử dụng đất : Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về 03 bước trong thủ tục kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook