Thi hành án dân sự: 05 Nguyên tắc áp dụng kê biên quyền sử dụng đất cần biết

05 Nguyên tắc áp dụng kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự

thi hành án dân sự: 05 nguyên tắc trong kê biên quyền sử dụng đất

Thứ nhất, chủ thể có quyền áp dụng biện pháp kê biên, xử lý quyền sử dụng đất

Chấp hành viên (CHV) phải là công dân Việt Nam có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, được đào tạo lớp nghiệp vụ Chấp hành viên và phải qua kỳ thi tuyển Chấp hành viên. Chấp hành viên gồm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp: Chấp hành viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm; Chấp hành viên là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định của toà án. Theo quy định của Điều 17 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 thì chỉ có Chức danh Chấp hành viên mới có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có biện pháp kê biên quyền sử dụng đất.

Thứ hai, không được kê biên quyền sử dụng đất vượt quá nghĩa vụ thi hành án

Về nguyên tắc, CHV chỉ được kê biên quyền sử dụng đất tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án, vì vậy CHV phụ trách vụ việc cần phải cân nhắc kỹ trước khi kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án sao cho tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án.

Ví dụ: Người phải thi hành án có tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị là 03 tỷ đồng, phần nghĩa vụ họ phải thực hiện chỉ có nghĩa vụ là 300 triệu đồng thì trong trường hợp này, CHV chỉ được kê biên trong phần nghĩa vụ 300 triệu đồng đó (có thể dao động các chi phí hợp lý khác phát sinh khi thực hiện kê biên).

Để thực hiện chính xác, CHV phải đáng giá sơ bộ giá trị của quyền sử dụng đất trước khi kê biên bằng các biện pháp như trưng cầu các cơ quan chức năng thẩm định giá. Giá trị của quyền sử dụng đất kê biên sau khi trừ đi các chi phí và phân nghĩa vụ phải thực hiện phải bảo đảm ngang bằng, tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án tránh trường hợp kê biên quyền sử dụng đất với giá quá lớn gây tổn hại đến quyền lợi của người phải thi hành án. Tuy nhiên, trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì CHV vẫn có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế kê quyền sử dụng đất của người phải thi hành án đề thi hành án.

Thứ ba, không tổ chức cưỡng chế trong khoản thời gian pháp luật không cho phép

Nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân nên Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân được hưởng các quyền lợi đáng có của mình. Theo đó, cơ quan thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau tết Nguyên đán; các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách, nếu họ là người phải thi hành án; các trường hợp đặc biệt khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương. Quy định này thể hiện tính nhân văn trong công tác xây dựng hệ thống pháp luật của nước ta.

Thứ tư, không cưỡng chế quyền sử dụng đất thuộc loại tài sản không được kê biên

CHV không được cưỡng chế kê biên đối với các loại tài sản thuộc Điều 87 của Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014. CHV cần phải xác minh kỹ lưỡng, chi tiết nguồn gốc của quyền sử dụng đất xem có phải là những đất đai có nguồn gốc Nhà nước giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng vì mục đích phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, CHV còn phải xác định những quyền sử dụng đất Nhà nước giao cho tổ chức là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản đề kinh doanh. Đây là những tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất của các sở sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ cho người lao động an tâm công tác, tận tâm, tận lực hết sức mình phục vụ cho doanh nghiệp, gắn với doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tất cả những bất động sản nêu trên đều được Nhà nước bảo đảm không được kê biên để thi hành án.

Thứ năm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cưỡng chế kê biên, xử lý quyền sử dụng đất

Liên quan đến quyền sử dụng đất cơ quan Thi hành án dân sự cần sự phối hợp của cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường; Việc phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức, ban ngành liên quan trong thi hành án dân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác thi hành án dân sự. Các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước đều cần phải ý thức rằng, nếu nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tốt từ các cơ quan, ban ngành liên quan thì công tác thi hành án sẽ đạt kết quả cao. Ở đâu, nơi nào có sự quan tâm của cấp uỷ, Ủy ban nhân dân, nơi đó công việc thi hành án thuận lợi và đạt được thành tích tốt.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về nguyên tắc áp dụng kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook