Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

 

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thay đổi trong trường hợp nào?

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thay đổi trong các trường hợp sau đây:

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn;

– Kế toán viên hành nghề thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

– Thay đổi tên của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nơi kế toán viên đăng ký hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định;

– 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

– Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Thông tư 296/2016/TT-BTC nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất.

2) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với các trường hợp kế toán viên hành nghề thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định;

– 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

– Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Thông tư 296/2016/TT-BTC;

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cũ.

3) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với các trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nơi kế toán viên đăng ký hành nghề bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định;

– 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

– Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cũ.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho kế toán viên hành nghề trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nộp đủ phí theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán  là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook