Thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp năm 2022

Thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì ?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp (Khoản 15 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau:

  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Khi nào phải đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp ?

Những nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là những nội dung chính và cơ bản nhất liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhiều lý do khác nhau mà những thông tin này bị thay đổi (theo quyết định của doanh nghiệp hoặc do quyết định của Tòa án, Trọng tài).

Khoản 1 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. Theo đó, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về tên; địa chỉ trụ sở chính; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân,… hay thay đổi về vốn điều lệ, vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, khi đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận, doanh nghiệp sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Thủ tục Thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp thay đổi nội dung GCN theo quyết định của doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi, Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần bộ hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao Căn cước công dân mới của người đại diện theo pháp luật.
  • Văn bản ủy quyền cho Luật Nam Sơn thực hiện thủ tục.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trường hợp thay đổi nội dung GCN theo quyết định của Tòa án, Trọng tài

Khoản 4 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài được thực hiện như sau:

  • Người đề nghị đăng ký thay đổi gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về THAY ĐỔI NỘI DUNG GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook