Các trường hợp cần thay đổi người tiến hành tố tụng theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015

cac-truong-hop-can-thay-doi-nguoi-tien-hanh-to-tung-theo-BLTTHS-2015

Các trường hợp cần thay đổi người tiến hành tố tụng theo Bộ Luật tố tụng hình sự  2015

cac-truong-hop-can-thay-doi-nguoi-tien-hanh-to-tung-theo-BLTTHS-2015

Căn cứ chung 

Căn cứ Điều 49 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;
 • Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;
 • Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Các trường hợp cụ thể 

Thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra

Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này (căn cứ chung);
 • Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án.

Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này (căn cứ chung);
 • Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án.

Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thẩm phán, Hội thẩm phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này (căn cứ chung);
 • Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau;
 • Đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

Thay đổi Thư ký Tòa án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thư ký phải từ chối hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định tại Điều 49 của Bộ luật này (căn cứ chung);
 • Đã tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

Các thời điểm có thể thay đổi người tiến hành tố tụng theo quy định BLTTHS 2015

Trước phiên tòa

Theo khoản 2 Điều 52 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc thay đổi Kiểm sát viên trước khi mở phiên tòa do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp được phân công giải quyết vụ án quyết định. Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.

Theo khoản 2 Điều 53, khoản 2 Điều 54 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định.

Tại phiên tòa

Việc thay đổi Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.

Trong trường hợp thay đổi kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Trong trường hợp thay đổi thư ký Toà án, Hội đồng xét xử ra quyết định tạm ngừng phiên tòa.

Người có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng

Theo quy định tại Điều 50 BLTTHS 2015:

1. Kiểm sát viên.

2. Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện của họ.

3. Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về các trường hợp cần thay đổi người tiến hành tố tụng theo quy định của BLTTHS 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook