Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi văn phòng đại diện

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện là địa điểm nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm điều hành, phân phối tổ chức các hoạt động của doanh nghiệp, nơi xác định sự tồn tại thực tế của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là địa điểm mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh, trao đổi, giao dịch đối với khách hàng.

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi đăng ký thành lập công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện thì yêu cầu về địa điểm  đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty (trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng kinh doanh). Do đó, nếu thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng kinh  doanh thì công ty phải làm thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ Tài chính quy định: Thể hiện nguyện vọng thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (quyền tự do kinh doanh, đặt địa điểm hoạt động của các chủ thể kinh doanh)

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện: Việc thay đổi địa điểm phải được quy định rõ ràng trong Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) do tại thời điểm thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện, chi nhánh, đều phải có Điều lệ và Quy chế quy định các điều khoản về địa điểm và thay đổi địa điểm (trong trường hợp cần thiết).

– Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện: Bao gồm bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hiện tại và địa điểm chuẩn bị đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (do đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể hoạt động).

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp hồ sơ thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tới Bộ Tài chính.

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét hồ sơ và quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xảy ra 02 trường hợp:

– Bộ Tài chính có văn bản từ chối chấp thuận và nêu rõ lý do không chấp thuận: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Trong trường hợp được chấp thuận, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có văn bản thông báo cho Bộ Tài chính về thay đổi đó.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành thay đổi địa điểm kinh doanh (thay đổi địa điểm kinh doanh thực tế), doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải có văn bản thông báo cho Bộ Tài chính về thay đổi đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook