Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ – số lượng thành viên năm 2022

thi hành án dân sự

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ – số lượng thành viên

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ - số lượng thành viên

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ - số lượng thành viên

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo định nghĩa trên, thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm). Do đó:

– Cơ sở đăng ký: Để trở thành thành viên của một công ty tương hỗ, một tổ chức hoặc cá nhân phải là người mua bảo hiểm của hiệp hội. Nói cách khác, nó tạo cơ sở cho tư cách thành viên công ty lẫn nhau và một thành viên của hiệp hội.

Do đó, nếu một tổ chức mua bảo hiểm cho các thành viên của mình thì tổ chức đó vẫn là một thành viên tương hỗ.

– Điều kiện trở thành thành viên: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức hoặc cá nhân (công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề, có nhu cầu bảo hiểm, trên cùng một địa bàn, vì tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ hoạt động trên một địa bàn nhất định.

– Chấm dứt tư cách thành viên: Các quyền và nghĩa vụ của thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ kết thúc khi thành viên này chấm dứt tư cách thành viên, trừ trường hợp Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và pháp luật có quy định khác

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ - số lượng thành viên

Số lượng thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo Điều 5 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, số lượng thành viên tối thiểu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ không thấp hơn 10 thành viên.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có số thành viên thấp hơn 10 thành viên thì phải báo cáo ngay tới Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục, do tình trạng dưới 10 thành viên thể hiện tổ chức bảo hiểm tương hỗ không đủ khả năng duy trì hoạt động khi số bên mua bảo hiểm quá ít và số phí thành viên đóng góp thu về cho tổ chức cũng thấp.

Sau khi báo cáo lên Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tăng số lượng thành viên mà tổ chức bảo hiểm tương hỗ vẫn không tăng được số lượng thành viên đủ số lượng tối thiểu.

Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định chấm dứt hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoặc chuyển đổi tổ chức bảo hiểm tương hỗ sang hình thức doanh nghiệp bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. Do đó, số lượng thành viên đóng vai trò quan trọng để tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động, ngay cả khi thành lập hay trong quá trình hoạt động, tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thỏa mãn điều kiện về số lượng thành viên để duy trì hoạt động và nguồn thu của tổ chức.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ – số lượng thành viên

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook