Thanh tra đất đai là gì ? Chủ thể tiến hành thanh tra gồm những ai ?

thanh tra đất đai

Thanh tra đất đai là một trong những hoạt động thanh tra chuyên ngành. Vậy thanh tra đất đai là gì? Pháp luật quy định như thế nào về thanh tra đất đai ? Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong bài viết dưới đây.

thanh tra đất đai

Khái niệm: Thanh tra đất đai là gì ?

Thanh tra được hiểu là hoạt động xem xét, đánh giá cũng như thực hiện các biện pháp kỷ luật của tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức và quy trình thanh tra sẽ được thực hiện theo trình tự pháp luật nhất định.

Thanh tra đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai. (Khoản 1 Điều 201 Luật Đất đai 2013)

Đặc điểm của thanh tra đất đai

Thứ nhất, hoạt động thanh tra đất đai gắn liền với quản lý nhà nước về đất đai.

Thứ hai, hoạt động thanh tra sử dụng đất thường khó khăn, phức tạp và kéo dài.

Thứ ba, hoạt động thanh tra đất đai cần có sự vận dụng khéo léo, kết hợp giữa các quy định pháp luật và tình hình sử dụng đất trên thực tế.

Chủ thể tiến hành thanh tra đất đai gồm những cơ quan nào

Chủ thể tiến hành thanh tra đất đai được xác định dựa trên thẩm quyền ra quyết định thanh tra. Căn cứ theo quy định của Luật đất đai 2013, Chủ thể tiến hành thanh tra bao gồm:

Thanh tra đất đai theo kế hoạch

Theo Điều 14 Nghị định 07/2012/NĐ-CP, thẩm quyền ra quyết định thanh tra đất đai theo kế hoạch được quy định như sau:

  • Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chi cục trưởng thuộc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.
  • Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Giám đốc sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Thanh tra đất đai đột xuất

Cá nhân có thẩm quyền ra quyết định thanh tra đất đai đột xuất được quy định tại Điều 15 Nghị định 07/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra bộ, Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở.
  • Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra đột xuất, thành lập Đoàn thanh tra và gửi quyết định thanh tra đột xuất để báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Giám đốc sở. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chi cục trưởng thuộc Sở thì quyết định thanh tra đột xuất được gửi để báo cáo Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở.
  • Đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra đất đai

Theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật đất đai 2013,  nội dung thanh tra đất đai bao gồm:

  • Thứ nhất, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp;
  • Thứ hai, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
  • Thứ ba, thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai.

Nhiệm vụ của thanh tra đất đai

Theo khoản 3 Điều 201 Luật Đất đai 2013, Nhiệm vụ của thanh tra đất đai bao gồm:

  • Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;
  • Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Thanh tra đất đai là gì ? Chủ thể tiến hành thanh tra gồm những ai. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook