Thanh lý tài sản công năm 2023

Thanh lý tài sản công năm 2023

Thanh lý tài sản công năm 2023

Sản phẩm cũ luôn có một số tình trạng xuống cấp theo thời gian nên việc sửa chữa hay thay thế là điều không thể tránh khỏi. Đối với tài sản thuộc tài sản công do cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng cũng vậy. Nếu thời gian sử dụng hữu ích đã hết hoặc nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, hoặc nếu việc sửa chữa đắt hơn mua một cái mới, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp bán và thanh lý tài sản để gây quỹ và có thể chuyển vào kho bạc.

Thanh lý tài sản công năm 2023

 Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

– Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Thanh lý tài sản công trong cơ quan nhà nước

Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định như sau:

“Điều 45. Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả;

c) Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tài sản công được thanh lý theo các hình thức sau đây:

a) Phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ, hủy bỏ tài sản được xử lý bán;

b) Bán.

3. Căn cứ quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý có trách nhiệm tổ chức thanh lý theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Việc thanh lý theo hình thức bán thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật này.”

Theo đó, việc thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước được quy định như trên.

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 151/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 28. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được quy định như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”

Theo đó, thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công được quy định như trên, tùy theo từng đơn vị thì người có thẩm quyền là khác nhau.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thanh lý tài sản công năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook