Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn năm 2022

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là lựa chọn của rất nhiều người khi bắt đầu kinh doanh. Vậy để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì ? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam

Công ty TNHH là loại hình công ty trung gian giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn. Nó vừa có những tính chất của một công ty đối nhân – các thành viên quen biết, tin tưởng, liên kết chặt chẽ với nhau, vừa có những tính chất của một công ty đối vốn – các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, ở Việt Nam tồn tại 02 hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn, đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Với mỗi loại hình sẽ có quy trình, thủ tục thành lập khác nhau.

Đặc điểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Đặc điểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1TV)

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH 1TV có những đặc điểm sau:

 • Công ty TNHH 1TV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH 1TV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 1TV không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần”.

Đặc điểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2TV)

 • Công ty TNHH 2TV trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp, cam kết góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 2TV trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH 2TV trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH 2TV trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập công ty TNHH 1TV bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên.
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.
 • Bản sao của các giấy tờ sau:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân là chủ sở hữu công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài.
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1TV ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 01/2022/NĐ-CP, hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.
 • Điều lệ công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao của các giấy tờ sau:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân là thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Lưu ý: Thành viên công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu công ty TNHH 2 thành viên được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2TV trở lên ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và Bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đó đặt trụ sở chính theo 02 phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua bưu điện;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Lưu ý: Tại Hà Nội và Tp.HCM bắt buộc phải nộp trực tuyến.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về quy trình, thủ tục thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook