Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ làm rõ thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Vốn tối thiểu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là bao nhiêu?

Theo Điều 115 Luật Chứng khoán 2019 về thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán như sau:

– Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

+ Có vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng;

+ Tổng giám đốc (Giám đốc) và nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.

– Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Các hạn chế đầu tư quy định tại Điều 110 của Luật này;

+ Các nội dung liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo quy định tại Điều 106 và Điều 107 của Luật này;

+ Các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật này;

+ Tài sản của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại 01 ngân hàng giám sát.

Hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Theo quy định tại Điều 260 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm:

+ Giấy đăng ký thành lập và hoạt động theo Mẫu số 92 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Báo cáo kết quả đợt chào bán theo Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán và số lượng cổ phiếu đã bán.

+ Danh sách cổ đông theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung lấy ý khác kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ về việc đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo kết quả đợt chào bán, đồng thời gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook