Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập năm 2022

Quy định về phòng thủ dân sự

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Căn cứ vào Điều 12 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập bao gồm 03 thành phần sau:

Hồ sơ thẩm định, bao gồm:

– Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

– Văn bản đề nghị; tờ tình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có luên quan (giấy tờ đất đai, kinh phím nguồn nhân lực)

– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của cơ quan có liên quan

Hồ sơ trình cơ quan, hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập

– Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan

– Tờ trình đề nghị thành lập theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

– Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức

– Đề án thành lập theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

– Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Trình tự, thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập phải gửi hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập (là một đơn vị sự nghiệp công lập) lên cơ quan, tổ chức thẩm định.

Hồ sơ đề nghị thành lập là hồ sơ được nêu trên (bao gồm các văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan).

Bước 2: Xử lý hồ sơ thành lập, tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo chức năng, thầm quyền thẩm định, xử lý hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở trợ giúp xã hội):

Nếu hồ sơ còn các vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có ý kiến khác nhau thì cơ quan, tổ chức thẩm định yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập phải có văn bản giải trình, bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định:

– Cơ quan tiến hành thẩm định là:

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Nội dung thẩm định:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

+ Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lập

+ Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

+ Tính khả thi của việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

+ Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

– Thời hạn thẩm định: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.

Bước 3: Quyết định thành lập

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định, cơ quan, tổ chức, hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Trong trường hợp không đồng ý thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, thì phải có thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập và nêu rõ lý do không đồng ý thành lập.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook