Thang máy gia đình có cần chứng nhận hợp quy hay không?

Thang máy gia đình có cần chứng nhận hợp quy hay không?

Thang máy gia đình có cần chứng nhận hợp quy hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Thang máy gia đình có cần chứng nhận hợp quy hay không?

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với thang máy 

Theo tiểu mục 5.1 Mục 5 QCVN 32:2018/BLĐTBXH quy định chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với thang máy gia đình cho tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và sử dụng thang máy như sau:

– Phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

– Phải được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

– Đối với thang máy sản xuất trong nước, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo:

+ Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất nếu thang máy được sản xuất hàng loạt 

+ Hoặc phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa nếu thang máy được sản xuất đơn chiếc (theo phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

– Đối với thang máy nhập khẩu, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo:

+ Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa nếu chúng được nhập khẩu hàng loạt.

+ Hoặc chứng nhận hợp quy theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa (theo phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

– Việc chứng nhận hợp quy thang máy phải do tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH chỉ định.

Thẩm quyền kiểm định chất lượng của thang máy gia đình 

Theo tiểu mục 5.2 Mục 5 QCVN 32:2018/BLĐTBXH có nêu việc kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thang máy được thực hiện theo quy định sau:

– Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ LĐTBXH.

– Thang máy nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

– Trong trường hợp nhập khẩu, nếu theo thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu thang máy quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các thang máy này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy gia đình quy định thế nào?

Căn cứ tiểu mục 5.3 Mục 5 QCVN 32:2018/BLĐTBXH bắt buộc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy gia đình theo quy định sau:

– Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và được gắn tem kiểm định theo quy định.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

– Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy:

+ Chu kỳ kiểm định là không quá 03 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong điều kiện làm việc bình thường.

+ Chu kỳ kiểm định là không quá 02 năm một lần đối với các thang máy đã sử dụng trên 10 năm.

+ Thời hạn kiểm định có thể rút ngắn hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc đơn vị sử dụng yêu cầu.

+ Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thể rút ngắn thời hạn kiểm định nhưng phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định về các vấn đề kỹ thuật đảm bảo an toàn của thang máy trong quá trình sử dụng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thang máy gia đình có cần chứng nhận hợp quy hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook