Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư?

Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư?

Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư?

Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư?

Theo khoản 3 Điều 14 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, thẩm quyền thẩm định, có ý kiến về công nghệ có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ như sau:

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

– Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trường hợp có sự điều chỉnh nội dung công nghệ đã được thẩm định thì phải được thực hiện như thế nào?

Tại khoản 4 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được thực hiện như sau:

“Điều 13. Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

3. Trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ được thực hiện như sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này;

b) Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

4. Trường hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, nếu có điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ đã được thẩm định hoặc có ý kiến thì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ để tiến hành thủ tục thẩm định hoặc có ý kiến về việc điều chỉnh, thay đổi công nghệ.”

Vậy trường hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, nếu có điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ đã được thẩm định hoặc có ý kiến thì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ để tiến hành thủ tục thẩm định hoặc có ý kiến về việc điều chỉnh, thay đổi công nghệ.

Việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong dự án đầu tư ở giai đoạn quyết định đầu tư được thực hiện như nào?

Tại khoản 3 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn quyết định đầu tư như sau:

“Điều 13. Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

3. Trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ được thực hiện như sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này;

b) Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.”

Trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ được thực hiện như sau:

– Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này;

– Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thẩm quyền thẩm định về công nghệ của dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook