Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không?

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không?

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không?

Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hiện nay là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng như sau:

“Điều 14. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

1. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm).

…”

Như vậy, theo quy định hiện nay thì hàng năm công chứng viên phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu là 02 ngày làm việc (16 giờ/năm).

Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành quy định:

“Điều 14. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

3. Những trường hợp sau đây được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm:

a) Công chứng viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

b) Công chứng viên phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh đối với những bệnh thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên, có giấy chứng nhận của cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

Công chứng viên có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm để lập danh sách công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm đó.”

Như vậy, theo quy định trên Công chứng viên nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

Ngoài ra Công chứng viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm để lập danh sách công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm đó.

Công chứng viên được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm trong những trường hợp nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định như sau:

“Điều 14. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

2. Công chứng viên thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm đó:

a) Có bài nghiên cứu pháp luật công chứng và pháp luật có liên quan đến công chứng đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết hoặc tham gia viết sách, giáo trình về công chứng đã được xuất bản;

b) Tham gia giảng dạy về công chứng tại Học viện Tư pháp; giảng bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này thực hiện;

c) Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công chứng ở nước ngoài;

d) Là báo cáo viên trong các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này do Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức. Trường hợp công chứng viên không phải là báo cáo viên mà tham dự các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm quy định tại điểm d khoản này thì 01 ngày tham dự được tính là 08 giờ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, từ 02 ngày trở lên được tính là hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp cấp văn bản chứng nhận cho công chứng viên, trong đó nêu rõ số ngày tham dự.

Theo đó Công chứng viên thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm đó:

– Có bài nghiên cứu pháp luật công chứng và pháp luật có liên quan đến công chứng đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết hoặc tham gia viết sách, giáo trình về công chứng đã được xuất bản.

– Tham gia giảng dạy về công chứng tại Học viện Tư pháp; giảng bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các tổ chức (Hội công chứng viên; Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; Học viện Tư pháp) thực hiện.

– Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công chứng ở nước ngoài;

– Là báo cáo viên trong các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm do Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức.

Trường hợp Công chứng viên không phải là báo cáo viên mà tham dự các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm thì 01 ngày tham dự được tính là 08 giờ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, từ 02 ngày trở lên được tính là hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp cấp văn bản chứng nhận cho công chứng viên, trong đó nêu rõ số ngày tham dự.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công chứng viên đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook