Quy định về thẩm định giá tài sản

Quy định về thẩm định giá tài sản

Quy định về thẩm định giá tài sản

Đất nước ta đã và đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với tốc độ ngày cành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Hội nhập kinh tế mang lại nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó nhận thức và nhu cầu về dịch vụ thẩm định giá tài sản đã trở nên thiết yếu đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các cá nhân… Vì vậy vai trò thẩm định giá tài sản là đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế thị trường. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến thẩm định giá tài sản.

Quy định về thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá tài sản là gì?

Theo quy định tại  Khoản 15 Điều 4 Luật giá 2012,Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Mục đích của việc thẩm định giá tài sản

 • Xác định giá trị của tài sản để chuyển giao quyền sở hữu: ví dụ về việc xác định giá bán; thiết lập cơ sở giao dịch tài sản…
 • Xác định giá trị của tài sản để phục vụ mục đích – tín dụng như hoạt động cầm cố, thế chấp tài sản, xác định giá trị hợp đồng bảo hiểm tài sản,
 • Xác định giá trị tài sản để phát triển đầu tư
 • Xác định giá trị của tài sản trong doanh nghiệp nhằm: lập báo cáo thống kê, xác định giá trị doanh nghiệp,…
 • Xác định giá trị tài sản nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý như: tìm giá trị tính thuế hàng năm; xác định giá trị bồi khi Nhà nước thu hồi tài sản,…

Các phương pháp thẩm định giá

Theo quy định tại Điều 4 Mục I tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam giá số 08; điểm c.2 khoản c Điều 9, khoản 4 Mục I tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam giá số 09,  Cách tiếp cận từ chi phí ban hành kèm theo Thông tư 126/2015/TT-BTC ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10, có các phương pháp thẩm định giá sau:

 • Phương pháp so sánh 
 • Phương pháp chi phí 
 • Phương pháp vốn hóa trực tiếp 
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu… 

Thủ tục thực hiện thẩm định giá tài sản

Theo quy định tại điểm 1 Mục II Nội dung tiêu chuẩn theo (Ký hiệu: TĐGVN 05) Thông tư 28/2015/TT-BTC ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07, thủ tục thẩm định giá được quy định như sau:

 • Bước 1: xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở để tiến hành thẩm định giá 
 • Bước 2: lập kế hoạch thẩm định giá
 • Bước 3: khảo sát thực tế, thu thập thông tin
 • Bước 4: phân tích thông tin đã thu thập được 
 • Bước 5: xác định giá trị tài sản thẩm định giá 
 • Bước 6: lập báo cáo kết quả, chứng thư thẩm định giá và gửi cho các bên có liên quan 

Vai trò của thẩm định giá tài sản

 • Thẩm định giá đúng giá trị thị trường góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường tài sản trong nước cũng như trên toàn thế giới
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới
 • Tư vấn về giá trị tài sản, giá cả tài sản và các bên liên quan và công chứng đầu tư đưa ra các quyết định liên quan đến việc mua bán, đầu tư, đánh thuế, bảo hiểm, cho vay tài sản
 • Định giá đúng giá thị trường của các nguồn lực góp phần để cơ chế thị trường tự động phân bổ tối ưu các nguồn lực và nền kinh tế đạt hiệu quả Pareto.
 • Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của các thành phần trong xã hội trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook