Tên thương mại trong sở hữu trí tuệ và 1 số vấn đề liên quan

Tên thương mại

Khái niệm tên thương mại trong sở hữu trí tuệ:

Tên thương mại

Cá nhân, tổ chức dùng tên gọi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, khu vực kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của chủ thể luôn gắn liền với tên gọi của chủ thể đó, vì trong cùng một lĩnh vực đó sẽ có rất nhiều chủ thể cùng kinh doanh. Vì vậy, tên gọi được dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một yếu tố quan trọng để phân biệt các chủ thể kinh doanh với nhau. Như vậy, tên gọi của một chủ thể kinh doanh được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và tạo ra khả năng phân biệt các chủ thể kinh doanh với nhau trong cùng một lĩnh vực kinh doanh thì được gọi là tên thương mại – là một trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định: Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Có thể nhận thấy tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Khả năng phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.

Tên riêng là yếu tố có khả năng phân biệt các chủ thể kinh doanh với nhau. Trong tên thương mại thường có 2 thành phần là mô tả và tên riêng: Ví dụ Công ty “Cổ phần ABC” thì cụm từ “ABC” là tên riêng, còn “Công ty Cổ phần” là chỉ loại hình doanh nghiệp. Từ đó có thể thấy một chủ thể kinh doanh có tên thương mại chỉ là phần mô tả mà không có phần phân biệt thì không tạo được khả năng phân biệt cho tên thương mại đó. Vì vậy, tên của 2 chủ thể kinh doanh có thể có phần mô tả giống nhau, nhưng phần phân biệt bắt buộc phải khác nhau mới tạo được khả năng phân biệt các chủ thể kinh doanh đó với nhau.

  1. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Một chủ thể kinh doanh mô phỏng và sử dụng tên thương mại của chủ thể khác có trước nhằm mục đích hưởng lợi từ hành vi đó thì bị xem là xâm phạm đến tên thương mại của chủ thể trước đó.

  1. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên đó được sử dụng.

Pháp luật sở hữu trí tuệ có nguyên tắc “quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước”.

Do đó, tên thương mại được xem là có khả năng phân biệt khi không gây nhầm lẫn cho 2 đối tượng sở hữu công nghiệp khác là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó.

Hành vi xâm phạm:

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về tên thương mại. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook