Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào?

Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào?

Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào?

Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào?

Tại Điều 27 Luật Biển Việt Nam 2012 quy định về nội dung này như sau:

Điều 27. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài đến Việt Nam

1. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài chỉ được đi vào nội thủy, neo đậu tại một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam theo lời mời của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với quốc gia mà tàu mang cờ.

2. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi ở trong nội thủy, cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc các công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác và phải hoạt động phù hợp với lời mời của Chính phủ Việt Nam hoặc thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.”Theo đó thì Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam thì chỉ được đi vào nội thủy, neo đậu tại một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam.

Nghĩa vụ của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Nghĩa vụ của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài trong vùng biển Việt Nam được quy định tại Điều 28 Luật Biển Việt Nam 2012 như sau:

” Điều 28. Trách nhiệm của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Tàu quân sự của nước ngoài khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam có quyền yêu cầu các tàu thuyền đó chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức nếu đang ở trong lãnh hải Việt Nam. Tàu thuyền vi phạm phải tuân thủ các yêu cầu, mệnh lệnh của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam.

Trường hợp tàu quân sự, tàu thuyền công vụ của nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế có liên quan thì quốc gia mà tàu mang cờ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại do tàu thuyền đó gây ra cho Việt Nam.”

Các tàu nước ngoài khác được phép đi vào vùng biển nào của Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 23 Luật Biển Việt Nam 2012 thì các tàu nước ngoài được phép đi vào lãnh hải Việt Nam theo nguyên tắc đi qua không gây hại trong lãnh hải với các một trong các mục đích sau:

– Đi ngang qua nhưng không đi vào nội thủy Việt Nam, không neo đậu lại trong một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam;

– Đi vào hoặc rời khỏi nội thủy Việt Nam hay đậu lại hoặc rời khỏi một công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam.

Việc đi qua lãnh hải phải liên tục và nhanh chóng, trừ trường hợp gặp sự cố hàng hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì mục đích phải cứu giúp người, tàu thuyền hay tàu bay đang gặp nạn.

Việc đi qua không gây hại trong lãnh hải không được làm phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn trên biển. Việc đi qua của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam bị coi là gây phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn xã hội nếu tàu thuyền đó tiến hành bất kỳ một hành vi nào sau đây:

– Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;

– Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác; thực hiện các hành vi trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc;

– Luyện tập hay diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức nào;

– Thu thập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

– Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

– Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay lên tàu thuyền;

– Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện quân sự lên tàu thuyền;

– Bốc, dỡ hàng hóa, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh;

– Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển;

– Đánh bắt hải sản trái phép;

– Nghiên cứu, điều tra, thăm dò trái phép;

– Làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc hoặc của thiết bị hay công trình khác của Việt Nam;

– Tiến hành hoạt động khác không trực tiếp liên quan đến việc đi qua.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài khi đến vùng biển Việt Nam được đi vào khu vực nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook