Tập trung kinh tế là gì?

Tập trung kinh tế là gì?

Hiện nay, việc tập trung kinh tế được diễn ra khá phổ biến. Vậy tập trung kinh tế là gì? Quy định của pháp luật liên quan đến việc tập trung kinh tế trên thị trường được cụ thể ra sao?

Tập trung kinh tế là gì?

Tập trung kinh tế là gì?

Tập trung kinh tế là hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh giữa các doanh nghiệp. Hành vi này dẫn đển việc giảm số lượng các doanh nghiệp độc lập cạnh tranh trên thị trường; giúp mở rộng năng lực sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, kiểm soát cao hơn về quy mô thị phần; nguồn cung hàng hóa dịch vụ;…Tập trung kinh tế có thể hình thành doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền.

Doanh nghiệp có nhu cầu tập trung cần kinh tế; phải nộp hồ sơ thông báo. Uỷ ban cạnh tranh quốc gia sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế.

+ Nếu Uỷ ban Canh tranh Quốc gia thông báo kết quả thẩm định sơ bộ được thực hiện tập trung kinh tế; thì doanh nghiệp được làm thủ tục tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Nếu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo phải thẩm định chính thức. Thì căn cứ theo kết quả thẩm định chính thức; doanh nghiệp tiến hành thủ tục tập trung kinh tế nếu kết quả cho phép tập trung kinh tế. Trường hợp cấm tập trung kinh tế; thì doanh nghiệp không được thực hiện. Nếu kết quả là tập trung kinh tế có điều kiện; thì doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau:

  •  Chia, tách, bán lại một phần vốn góp; tài sản của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.
  •  Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ; hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế.
  •  Biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường.
  •  Biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của tập trung kinh tế.

Hình thức tập trung kinh tế

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật canh tranh 2018; quy định có các hình thức tập trung kinh tế sau:

Sáp nhập doanh nghiệp:

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác; đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Hợp nhất doanh nghiệp:

Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới; đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Mua lại doanh nghiệp:

Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp; tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát; chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

Liên doanh giữa các doanh nghiệp:

Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản; quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Tập trung kinh tế bị cấm trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 30 Luật cạnh tranh 2018; quy định như sau:

“Điều 30. Tập trung kinh tế bị cấm

Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.”

Như vậy, doanh nghiệp bị cấm thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể lên thị trường. Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh; một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế; được căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:

+ Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan.

+ Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế.

+ Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất; phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định; hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau.

+ Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan.

+ Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá; hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể.

+ Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường.

+ Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tập trung kinh tế là gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook