Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2023

Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2023

Thời gian xét tặng và trao tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc? Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Thời gian xét tặng và trao tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Giải thưởng được xét tặng định kỳ hằng năm.

Thời gian tổ chức xét tặng Giải thưởng:

a) Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai, tiếp nhận và xây dựng hồ sơ xét tặng Giải thưởng.

b) Thời gian Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thẩm định hồ sơ và tổ chức xét tặng Giải thưởng được thực hiện trong Quý I năm kế tiếp năm xét tặng Giải thưởng.

Thời gian tổ chức trao tặng Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam – 21 tháng 4, của năm kế tiếp năm xét tặng.

Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Quyền lợi của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng như sau:

a) Được tôn vinh tại Lễ Trao tặng Giải thưởng; được nhận Cúp và Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Được sử dụng, khai thác hợp lý biểu trưng của Giải thưởng để quảng bá, tuyên truyền nhằm lan tỏa các giá trị đọc;

c) Được đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản của thư viện tặng thưởng các danh hiệu khác về phát triển văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị hoặc địa phương theo quy định;

d) Được hưởng các quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến các mô hình hoạt động hiệu quả, kinh nghiệm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng;

b) Giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được;

c) Không lợi dụng Giải thưởng để thực hiện các hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng

Quy trình các bước xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

a) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng hằng năm, xác định chủ đề, định hướng trong phát triển văn hóa đọc của năm xét tặng; thành lập Hội đồng để xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản thông báo về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng;

c) Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao (đối với cá nhân, thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng; thư viện của các cơ quan, tổ chức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn) hoặc Bộ, ngành trực tiếp quản lý;

d) Bộ, ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, xác minh và đề xuất danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng; hoàn chỉnh và gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện);

đ) Hội đồng họp xét hồ sơ và lựa chọn danh sách các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thông qua;

e) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định trao tặng Giải thưởng.

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Biên bản họp đề nghị xét tặng Giải thưởng của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Báo cáo thành tích đạt được trong năm xét tặng và hoạt động phát triển văn hóa đọc của tổ chức, cá nhân trong tối thiểu 03 năm liên kề trước năm xét tặng có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý đối với tổ chức, cá nhân công tác thuộc khối công lập hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở hoặc sinh sống đối với tổ chức, cá nhân thuộc khối ngoài công lập;

d) Hồ sơ thuyết minh về những đóng góp của tổ chức, cá nhân đối với phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua hình ảnh, phim, phóng sự hoặc các phương tiện truyền thông khác;

đ) Các giấy tờ khác chứng minh đủ điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 6 và các tiêu chí xét tặng tại Điều 7 Quy chế này.

(Quyết định 2608/QĐ-BVHTTDL năm 2023)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook