Tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo Luật thương mại 2005

tam-ngung-thuc-hien-hop-dong

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo Luật thương mại 2005

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là một trong các chế tài của luật thương mại 2005. Bài viết sau đây, Luật Nam Sơn sẽ làm rõ khái niệm và các đặc điểm của tạm ngừng thực hiện hợp đồng

tam-ngung-thuc-hien-hop-dong

Khái niệm tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Theo quy định tại Điều 308 Luật thương mại năm 2005 quy định:
“Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại năm 2005, tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong thuộc một trong các các trường hợp sau đây:Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng;Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng”.

Căn cứ tạm ngừng thực hiện hợp đồng:

Căn cứ áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng xảy ra vi phạm hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Tức là các hành vi vi phạm đã các bên dự liệu và thỏa thuận rõ trong hợp đồng những hành vi vi phạm nào xảy ra thì bên bị vi phạm được quyền áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hợp đồng để bảo vệ lợi ích của mình
  • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao két hợp đồng. ( Điều 3 Luật thương mại 2005).

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Thương mại năm 2005.
Về bản chất, tạm ngừng thực hiện hợp đồng là một loại chế tài trong thương mại, cụ thể: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng theo quyết định của một bên khi có hành vi vi phạm hợp đồng.

Trình tự, thủ tục áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Khi áp dụng chế tài này, bên bị vi phạm phải thông báo việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng cho bên kia, trường hợp không thông báo, nếu gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.
Hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện, nhưng vẫn còn hiệu lực bởi việc tạm ngừng thực hiện là việc tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, chứ không chấm dứt hoàn toàn Hợp đồng sẽ tiếp tục được thực hiện khi hành vi vi phạm đã được khắc phục và hai bên giải quyết, thỏa thuận xong những tranh chấp phát sinh.
Bên bị vi phạm ngoài việc áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ do thỏa thuận giữa hai bên hoặc dựa trên thiệt hại thực tế.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo Luật thương mại 2005. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook