Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh và thủ tục tạm ngừng năm 2022

TẠM NGỪNG KINH DOANH

TẠM NGỪNG KINH DOANHTạm ngừng kinh doanh chi nhánh là việc chi nhánh tạm dừng hoạt động do làm ăn kém hiệu quả hoặc có sự thay đổi về nhân sự, cơ cấu công ty hay chuyển địa điểm công ty… Tạm ngừng kinh doanh chi nhánh có nhiều điểm tương đồng và khác biệt so với tạm ngừng kinh doanh Công ty. Cụ thể về thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh như sau:

Tạm ngừng kinh doanh là gì ?

Luật Doanh nghiệp hiện hành không có khái niệm cụ thể về “Tạm ngừng kinh doanh”. Tuy nhiên, có thể hiểu tạm ngừng kinh doanh là một trạng thái pháp lý của doanh nghiệp mà theo đó, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp dừng tất cả mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị nhưng không chấm dứt tư cách pháp nhân. Đối với chi nhánh, do không có tư cách pháp nhân nên không xét đến yếu tố này.

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, tạm ngừng kinh doanh cũng được áp dụng cho cả chi nhánh. Tuy nhiên, vì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên doanh nghiệp sẽ là chủ thể nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh.

Lưu ý: Chi nhánh có thể tạm ngừng kinh doanh nhiều lần, thủ tục các lần tạm ngừng kinh doanh đều như nhau.

Chi nhánh được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu ?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 không hạn chế số lần tạm ngừng kinh doanh nên doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể thực hiện nhiều lần thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh bao gồm:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh theo Phụ lục II – 19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của HĐTV đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của HĐQT đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
  • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thì phải nộp những giấy tờ sau:
  • Văn bản ủy quyền (không phải công chứng, chứng thực);
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thông qua một trong hai phương thức:

  • Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải nộp hồ sơ theo hình thức này).

Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí giải quyết

Miễn lệ phí.

Lưu ý: Hiện nay, hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế đã liên thông nên khi tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp không cần gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến cơ quan thuế quản lý.

Trường hợp chi nhánh tiếp tục kinh doanh khi chưa hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh như đã thông báo thì cũng phải nộp hồ sơ thông báo kinh doanh trở lại theo thủ tục như trên.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ THỦ TỤC TẠM NGỪNG NĂM 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook