Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Xác định mối quan hệ giữa tài xế xe công nghệ với công ty kinh doanh dịch vụ?

Theo Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ như sau:

“Điều 504. Hợp đồng hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.”

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động như sau:

“Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

Tài xế xe công nghệ với công ty kinh doanh dịch vụ xe công nghệ có thể giao kết với nhau 02 loại hợp đồng:

– Hợp đồng hợp tác: 02 bên có thể xem là đối tác, và tài xế xe công nghệ không phải là nhân sự của công ty.

– Hợp đồng lao động: khi thuộc trường hợp này thì tài xế xe công nghệ là nhân viên của công ty.

Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Theo Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 13. Bồi thường thiệt hại

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Theo Điều 600 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra như sau:

“Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, ở đây việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tài xế xe công nghệ gây tai nạn sẽ có 02 trường hợp:

– Tài xế xe công nghệ không phải là nhân viên công ty: lúc này tài xế sẽ tự có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra mà không liên quan đến công ty.

– Tài xế xe công nghệ là nhân viên của công ty: trường hợp này, công ty sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì đây là công việc mà công ty giao cho tài xế khi giao kết hợp đồng lao động.

Mức bồi thường có thể được giảm trong trường hợp nào?

Theo khoản 2 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

…”

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn về nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“Điều 3. Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 585 của Bộ luật Dân sự

2. Về khoản 2 Điều 585 của Bộ luật Dân sự

Thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của người chịu trách nhiệm bồi thường là trường hợp có căn cứ chứng minh rằng nếu Tòa án tuyên buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại thì không có điều kiện thi hành án.

Ví dụ: Một người vô ý làm cháy nhà người khác gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng. Người gây thiệt hại có tổng tài sản là 100.000.000 đồng, thu nhập trung bình hàng tháng là 2.000.000 đồng. Mức thiệt hại này là quá lớn so với khả năng kinh tế của người gây thiệt hại.

…”

Theo đó, nếu trường hợp tài xế xe công nghệ gây ra thiệt hại với lỗi vô ý hoặc không có lỗi và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế thì có thể xem xét giảm nhẹ mức bồi thường thiệt hại.

Tức là có căn cứ chứng minh rằng nếu Tòa án tuyên buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại thì không có điều kiện thi hành án thì có người có trách nhiệm bồi thường có thể được giảm nhẹ mức bồi thường

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tài xế xe công nghệ gây tai nạn thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook