Tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ không [cập nhật 2022]

tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp sổ đỏ không là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi muốn thực hiện tách thửa đất. Luật Nam Sơn sẽ giải đáp thắc  mắc của các bạn trong bài viết dưới đây.

tách thửa

Tách thửa là gì ?

Tách thửa là quyền của người sử dụng đất trong việc phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất từ một chỉnh thể hợp nhất thành nhiều phần khác nhau. Việc tách thửa phải bảo đảm tuân thủ quy định về diện tích tách thửa tối thiểu được tách thửa.

Diện tích tối thiểu được tách thửa là gì ?

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định về diện tích tối thiểu nhưng không định nghĩa cụ thể thế nào diện tích tối thiểu. Dựa vào những quy định của Luật, ta có thể hình dung “diện tích tối thiểu” là diện tích diện tích tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được phép nhỏ hơn.

Diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương.

Có được phép tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu không ?

Không phải tất cả mọi trường hợp tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu đều là không được phép. Pháp luật quy định trường hợp ngoại lệ mà theo đó thửa đất dự định tách thửa không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu vẫn được phép tách thửa nếu phần diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu xin hợp thửa với thửa đất khác, cụ thể:

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Theo đó, trường hợp tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng việc tách thửa đó được thực hiện đồng thời với việc xin được hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu thì vẫn được pháp luật cho phép tách. Đồng thời, Nhà nước vẫn cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới này.

Ví dụ, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các xã vùng đồng bằng thuộc Hà Nội là 80m2. Anh X muốn tách một thửa đất A có diện tích 155m2 thành 02 thửa A1 (80m2) và A2 (75m2). Căn cứ theo quy định pháp luật, nếu anh X chỉ tách vậy thôi thì sẽ không được phép. Nhưng nếu có một thửa đất A3 liền kề A2 có diện từ 5m2 trở lên và anh X muốn hợp hai thửa A2 và A3 lại với nhau thì sẽ được phép tách thửa đất A ban đầu.

Thửa đất đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp Sổ đỏ không ?

Cũng theo quy định tại khoản 1 điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh quy định về diện tích tối thiểu có hiệu lực và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

KẾT LUẬN, Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận nếu thuộc các trường hợp như đã phân tích ở trên.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về TÁCH THỬA CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ KHÔNG. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook