Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ Khoản 1 Điều 98 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 03 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện:

– Thay đổi tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài: Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài đã thay đổi tên gọi, quốc tịch (địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp), địa chỉ ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài và có các giấy tờ, bằng chứng chứng minh hoạt động thay đổi này.

– Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện cần phải thuộc các nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới nước ngoài đã được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm, do đó, khi thay đổi nội dung hoạt động, cũng phải sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện.

– Thay đổi tên gọi của văn phòng đại diện: Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không có sự thay đổi nhưng thay đổi tên của văn phòng đại diện tại Việt Nam, mà tên của văn phòng đại diện là một trong những nội dung quan trọng nhất nằm trong Giấy phép đặt văn phòng đại diện, để phân biệt văn phòng đại diện này với văn phòng đại diện khác.

Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung tên gọi của văn phòng đại diện về cơ bản không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của văn phòng đại diện, vì vậy, trường hợp này, được phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoặc bằng chứng chứng minh những thay đổi thuộc trường hợp được sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài.

– Văn bản đề nghị theo mẫu của Bộ Tài chính

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài lên Bộ Tài chính.

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét hồ sơ và chấp thuận hoặc không chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính:

– Có văn bản chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Từ chối chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và có văn bản giải thích rõ lý do từ chối

Bước 3: Công bố nội dung hoạt động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện, văn phòng đại diện phải đăng báo hàng ngày nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung như sau:

– Tên, địa chỉ, trụ sở chính của văn phòng đại diện

– Tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

– Nội dung, thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện

Mục đích của hoạt động công bố nội dung hoạt động này nhằm đảm bảo các chủ thể trên thị trường kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan biết được các thông tin cơ bản của văn phòng đại diện và doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đặt văn phòng đại diện, tránh trường hợp vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, văn phòng đại diện hoặc chủ thể khác lợi dụng sự thiếu thông tin của doanh nghiệp, văn phòng đại diện để vi phạm pháp luật, lừa đảo chủ thể khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook