Sổ trắng nhà đất và những điều cần biết năm 2022

so-trang

Sổ trắng nhà đất là gì? Được quy định như thế nào năm 2022

so-trang

Khái niệm sổ trắng nhà đất là gì?

Sổ trắng là sổ được cấp theo quy định Chính phủ tại Nghị định 02 ngày 4/1/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn và pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước.

Trong đó, diện tích đất được cấp căn cứ theo hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan của người sử dụng đất đã được UBND xã, phường và UBND huyện, thị xã xác nhận diện đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là đúng với hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà như là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc đã có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hay sổ địa chính tại khu vực đó.

Phân loại sổ trắng

Sổ trắng nhà đất gồm có 2 loại phổ biến

Cấp trước ngày 30/4/1975: Có Văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ

Cấp sau ngày 30/4/1975: Có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận hoặc quyết định của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Theo quy định mới nhất hiện nay tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP vào ngày 25/5/2007. Bắt đầu từ ngày 1/1/2008 tất cả những loại giấy trắng hay sổ trắng nếu muốn giao dịch mua bán nhà đất thì đều phải làm thủ tục chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng mới được phép và đúng quy định pháp luật.

Các loại giấy trắng hay sổ trắng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng có ghi diện tích đất thì được pháp luật công nhận quyền sử dụng đất gắn liền. Do vậy, đối với những trường hợp này, sổ trắng sẽ được làm thủ tục chuyển đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ hồng mới).

Có Sổ trắng có được chuyển nhượng, tặng cho không

Từ 1.7.2014 khi Luật Đất đai 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành, người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền chuyển nhượng, quyền tặng cho, thừa kế… khi có Giấy chứng nhận. Nội dung này được ghi cụ thể tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.

b) Đất không có tranh chấp.

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về sổ trắng nhà . Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook