Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người năm 2022

tiêu chuẩn của Chánh thanh tra Bộ

Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Số tiền bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 32 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 32. Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm hoặc phương thức xác định số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Do đó:

– Số tiền bảo hiểm phải phù hợp với mức trách nhiệm tương đương với mức phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã trả cho doanh nghiệp bảo hiểm.

– Số tiền bảo hiểm là một nội dung bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm, nằm trong phần trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm.

Vì vậy, các bên phải cân nhắc giữa các yếu tố bảo hiểm và quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên ở mức cân bằng chứ không phải chỉ các bên cứ thỏa thuận số tiền bảo hiểm bao nhiêu cũng được

Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Đối với bảo hiểm tai nạn con người

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 33 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn con người dựa trên:

Thương tật thực tế của người được bảo hiểm

– Thương tật thực tế của một người phải được chứng minh thông qua giám định mức thương tật, giám định mức suy giảm khả năng lao động,… của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Thương tật là những dị tật, bệnh tật mà con người mắc phải ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và cần được điều trị.

– Mức thương tật thực tế càng cao thì mức tiền trả cho bên mua bảo hiểm càng cao.

Thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và nhận bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) về mức tiền đóng bảo hiểm. Mức thỏa thuận này phải phù hợp với mức phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng cho bên nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Đối với bảo hiểm sức khỏe con người

Quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, căn cứ đối với bảo hiểm sức khỏe con người:

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra, có thể xảy ra các trường hợp sau:

– Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra không được bất kỳ chủ thể nào khác chi trả: Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả trong phạm vi bảo hiểm.

– Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra đã được thanh toán một phần hoặc toàn bộ bởi bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp: Mức trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm là phần còn lại sau khi chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe được trả bởi bảo hiểm y tế

Thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và nhận bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) về mức tiền đóng bảo hiểm. Mức thỏa thuận này phải phù hợp với mức phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng cho bên nhận bảo hiểm.

Như vậy, các căn cứ bảo hiểm bao gồm căn cứ bảo hiểm thực tế và căn cứ bảo hiểm do thỏa thuận ban đầu, nên mức tiền mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trả cho người thụ hưởng có thể khác nhau dù mức thỏa thuận có sự tương đương.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn về Số tiền bảo hiểm và căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook