Số seri tiền gồm những gì? Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in

Số seri tiền gồm những gì? Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in

Số seri tiền gồm những gì? Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in

Số seri tiền gồm những gì?

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN thì số seri tiền bao gồm vần seri và dãy số tự nhiên với số lượng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được in trên mỗi tờ tiền, mỗi tờ tiền có một seri riêng.

Trong đó, vần seri được ghép bởi 2 trong số 26 chữ (gồm: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in

Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN quy định như sau:

– Việc in seri trong quá trình in tiền được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 07 chữ số in từ 0000001 trở đi.

+ Đối với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 08 chữ số, trong đó hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền đó, 06 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 000001 trở đi.

– Quản lý seri trong quá trình in tiền của nhà máy in tiền:

+ Nhà máy in tiền thực hiện việc đóng bó, đóng gói, đóng bao theo Quy trình công nghệ của nhà máy và mở sổ ghi chép seri của từng loại tiền; bảo đảm ghi chính xác, đầy đủ các yếu tố: vần seri đã sử dụng (kể cả vần phụ), loại tiền, năm sản xuất, ký hiệu của bao, gói, bó tiền. 

Trường hợp in hỏng (phát hiện sau công đoạn in seri) phải sử dụng tờ tiền có vần phụ thay thế, nhà máy in tiền phải tổ chức ghi chép theo đúng quy trình công nghệ in tiền của nhà máy.

+ Tài liệu về vần seri, sổ ghi chép seri được lưu giữ tại nhà máy in tiền theo quy trình công nghệ in tiền của nhà máy.

Quy định về quản lý số seri tiền mới in trong quá trình giao nhận tiền

Theo Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN quy định về việc quản lý số seri tiền mới in trong quá trình giao nhận tiền như sau:

– Khi giao tiền mới in cho NHNN (Cục Phát hành và Kho quỹ), nhà máy in tiền lập bảng kê seri kèm theo biên bản giao nhận (hoặc phiếu xuất). Bảng kê này được lập làm 02 liên, mỗi bên giao, nhận giữ 01 liên.

– Giao nhận tiền trong hệ thống NHNN:

+ Khi giao, nhận tiền mới in, bên giao tiền mới in có trách nhiệm lập bảng kê seri phù hợp với biên bản giao nhận (hay phiếu xuất) tương ứng. Bảng kê seri phải được ghi chép chính xác, đầy đủ các yếu tố: bên nhận, loại tiền, năm sản xuất, ký hiệu trên niêm phong của bao, gói, bó tiền mới in, số lượng.

Bên nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện sai sót phải thông báo cho đơn vị giao để điều chỉnh theo nội dung và số liệu thực tế giao nhận.

+ Khi giao nhận tiền mới in giữa các kho tiền trung ương với nhau; giữa kho tiền trung ương với Sở Giao dịch NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (hoặc ngược lại):

Thủ kho bên giao lập bảng kê seri bao gồm bên nhận, loại tiền, năm sản xuất, ký hiệu trên niêm phong của bao, gói, bó tiền mới in, số lượng; bảng kê được ghi làm 02 liên, mỗi bên giữ 01 liên.

+ Khi xuất tiền mới in từ Quỹ Dự trữ phát hành sang Quỹ Nghiệp vụ phát hành và ngược lại tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thủ kho lập bảng kê seri bao gồm bên nhận, loại tiền, năm sản xuất, ký hiệu trên niêm phong của bao, gói, bó tiền mới in, số lượng.

+ Khi kiểm kê Quỹ Dự trữ phát hành theo định kỳ hàng tháng và kiểm kê Quỹ Nghiệp vụ phát hành ngày cuối cùng hàng tháng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống kê tiền mới in theo từng loại tiền (chất liệu) và theo từng mệnh giá.

– Hàng tháng, Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số lượng tiền mới in xuất từ Quỹ Nghiệp vụ phát hành vào lưu thông (xuất cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và các đối tượng khác) về NHNN (Vụ Kế toán-Tài chính) trước ngày 07 của tháng sau.

– Trường hợp NHNN có yêu cầu cung cấp số liệu đột xuất về tiền mới in hoặc và yêu cầu tra cứu xuất xứ của bao, gói, bó, tờ tiền mới in, các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp cho NHNN.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Số seri tiền gồm những gì? Nguyên tắc quản lý số seri tiền khi in Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook