So sánh công chức và viên chức năm 2022

so sánh công chức và viên chức

So sánh công chức và viên chức năm 2022

Công chức, viên chức là hai khái niệm thường bị chúng ta nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên công chức và viên chức cũng có những điểm khác biệt. Vậy chúng phân biệt với nhau như thế nào? Pháp luật Việt Nam đã đưa ra những quy định nào để làm rõ hai khái niệm trên.

so sánh công chức và viên chức

Công chức, viên chức là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019:

“Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Trong khi đó, theo Điều 2 Luật viên chức 2010 quy định:

“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

Điểm giống nhau giữa công chức và viên chức?

Pháp luật đã đưa ra những quy định cụ thể về hai khái niệm công chức và viên chức. Vậy giữa chúng có điểm gì giống nhau?

Căn cứ khái niệm công chức định nghĩa tại khoản 1 Điều Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, đặc điểm công chức là:

– Là công dân Việt Nam.

– Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, trong biên chế.

– Được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

– Nơi làm việc: Cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chinh trị, xã hội ở các cấp; trong quân đội nhưng không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong công an nhưng không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an.

Theo Điều 2 Luật viên chức 2010, viên chức có đặc điểm:

– Là công dân Việt Nam.

– Được tuyển dụng theo vị trí việc làm; làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.

– Được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nơi làm việc: Đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, công chức và viên chức cũng có một số đặc điểm giống nhau:

– Đều là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ đủ 18 trở lên, có đầy đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Có đơn đăng ký dự tuyển

Điểm khác nhau giữa công chức và viên chức?

Tiêu chí Công chức Viên chức
Căn cứ pháp lí Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi năm 2019 Luật Viên chức 2010
Cách thức tuyển dụng Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, trong biên chế. Được tuyển dụng theo vị trí việc làm; làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.
Phân loại

Ngạch:

Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;

Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật này theo quy định của Chính phủ.”.

Chức danh nghề nghiệp. Mỗi chức danh nghề nghiệp lại phân theo các hạng với các điều kiện, xếp lương khác nhau. Thông thường, các chức danh hiện nay sẽ được chia thành 4 hạng: Hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV.

Địa điểm làm việc

– Cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở các cấp gồm Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Cơ quan, đơn vị Quân đội (không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng);

– Cơ quan, đơn vị Công an (không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an).

Đơn vị sự nghiệp công lập
Nguồn trả lương Ngân sách Nhà nước Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Tập sự – Công chức loại C: 12 tháng.

– Công chức loại D: 06 tháng.

– 12 tháng: Viên chức có trình độ đại học; bác sĩ là 09 tháng.

– 09 tháng: Viên chức có tình độ cao đẳng.

– 06 tháng: Viên chức có trình độ trung cấp.

Biên chế Có biên chế

Chỉ còn 03 đối tượng được “biên chế suốt đời”:

– Viên chức tuyển dụng trước 01/7/2020 đáp ứng điều kiện.

– Cán bộ, công chức chuyển sang.

– Làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Bảo hiểm thất nghiệp Không phải đóng Phải đóng
Hình thức kỷ luật Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về việc so sánh công chức và viên chức năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook