Sổ đỏ mẫu cũ có cần sang sổ mới hay không?

so-do-mau-cu-co-can-chuyen-sang-so-mau-moi-khong

Sổ đỏ mẫu cũ có cần sang sổ mới hay không

Sổ đỏ, sổ hồng cũ không bắt buộc phải đổi sang sổ mới. Tuy nhiên trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vẫn có thể yêu cầu cấp đổi lại. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề sổ đỏ mẫu cũ có cần sang sổ mới hay không.

so-do-mau-cu-co-can-chuyen-sang-so-mau-moi-khong

Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng

Sổ hồng, sổ đỏ là cách người dân hay gọi để chỉ loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sổ hồng cũ là loại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng cấp (mẫu Sổ hồng được cấp trước ngày 10.12.2009).

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Sổ đỏ cũ có cần đổi thành mẫu sổ đỏ mới không?

Căn cứ theo quy định Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định về  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này. “

Như vậy, căn cứ theo quy định trên pháp luật không bắt buộc người dân phải đổi từ sổ cũ sang sổ mẫu mới, việc cấp đổi phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng, cho nên vẫn giữ được.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng

Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, khi làm thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng theo Mẫu số 10/ĐK.

– Bản gốc sổ đỏ, sổ hồng đã cấp.

– Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ, sổ hồng trong trường hợp này không quá 10 ngày nếu hợp lệ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Sổ đỏ mẫu cũ có cần sang sổ mới hay không. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook