Sổ đăng ký thành viên năm 2022

Sổ đăng ký thành viên là một trong những hồ sơ cần thiết đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy Sổ đăng ký thành viên là gì? Nội dung Sổ đăng ký thành viên chứa những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết tiếp theo nhé.

Sổ đăng ký thành viên

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LÀ GÌ?

Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đưa ra quy định về Sổ đăng ký thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

“Điều 48. Sổ đăng ký thành viên

  1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.”

“3. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

  1. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.”

Sổ đăng ký thành viên chỉ  là nơi lưu trữ các thông tin cần thiết liên quan đến cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty và các thông tin liên quan đến phần vốn góp của họ.

Nhờ đó giúp các thành viên trong công ty kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên khác và của các thành viên mới tham gia sau này; hoặc khi có tranh chấp giữa thành viên và công ty về số vốn đã góp thì ngoài giấy chứng nhận phần vốn góp mà thành viên đó nắm giữ, công ty sẽ có thêm một bộ hồ sơ cơ bản thứ hai để hai bên đối chiếu và làm việc, giải quyết tranh chấp. với nhau.

Ngoài ra, thông qua sổ đăng ký thành viên, các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan thanh tra, cơ quan đăng ký kinh doanh,… có thể nhập các thông tin cần thiết để thực hiện công tác quản lý nhà nước (xem bên dưới).Thời điểm lập sổ đăng ký thành viên là ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký thành viên là một trong những văn bản quan trọng đối với thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nên phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp, cổ đông chuyển nhượng sẽ có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp tương ứng của họ cho đến khi ghi đầy đủ thông tin về người mua vào sổ đăng ký thành viên. Căn cứ vào Điều 8.3 của Luật Công ty 2020, Công ty phải cập nhật kịp thời mọi thay đổi về thành viên của Sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của các Thành viên liên quan, theo yêu cầu của Điều khoản thành lập Công ty.

Do đó, pháp luật không quy định thời hạn gia hạn. Người mua và Người bán theo đây đồng ý không gia hạn tư cách thành viên để tránh các nghĩa vụ thành viên, hoặc một bên chọn không gia hạn tư cách thành viên để hạn chế lại quyền của bên kia.

Sổ đăng ký thành viên - ThuVienBieuMau.com

NỘI DUNG SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm những nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

“Điều 48. Sổ đăng ký thành viên

  1. Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  2. a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  3. b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
  4. c) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;
  5. d) Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.”

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định khá chi tiết về nội dung phải có trong sổ đăng ký thành viên. Một trong những nội dung quan trọng nhất là sổ đăng ký thành viên là ghi nhận phần vốn góp của thành viên công ty. Đây chính là sự ghi nhận của công ty đối với thành viên công ty trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, có nhiều loại giấy tờ có thể chứng minh số vốn đã góp trong doanh nghiệp như Giấy chứng nhận góp vốn, Biên bản giao nhận tài sản góp vốn, Sổ sách kế toán, Sổ đăng ký thành viên. Để chứng minh việc góp vốn vào doanh nghiệp, không nhất thiết phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ, tài liệu mà chỉ cần xuất trình một hoặc một số tài liệu hợp pháp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về  sổ đăng ký thành viên năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook