Sinh viên đã ra trường muốn tiếp tục tham gia BHYT thì làm thế nào?

Sinh viên đã ra trường muốn tiếp tục tham gia BHYT thì làm thế nào?

Em là sinh viên năm cuối trường đại học mỏ địa chất, em có tham gia bảo hiểm y tế của trường và đến tháng 6 năm 2022 hết hạn bảo hiểm. Để tiếp tục sử dụng bảo hiểm y tế trong các tháng tiếp theo thì em nên làm như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp!

Sinh viên đã ra trường muốn tiếp tục tham gia BHYT thì làm thế nào?

Thời hạn của thẻ BHYT với sinh viên

Theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

– Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

– Đối với sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Thẻ BHYT của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Do đó, khi thẻ BHYT của sinh viên năm cuối hết hạn thì sẽ không được gia hạn tiếp BHYT theo đối tượng sinh viên mà có thể chuyển qua các hình thức BHYT khác như BHYT hộ gia đình, BHYT đóng tại công ty/doanh nghiệp,…

Sinh viên đã ra trường muốn tiếp tục tham gia BHYT thì làm thế nào?

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay bạn đang là sinh viên năm cuối nên thẻ bảo hiểm hết hạn tháng 6 năm 2022. Do vậy, bạn không thể tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, tuy nhiên bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 12: Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này”.

Như vậy, khi thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng học sinh, sinh viên của bạn hết hạn, nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng bảo hiểm y tế, bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo một trong các đối tượng sau:

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (trường hợp bạn đi làm và có đóng bảo hiểm); 

+ Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình (trường hợp bạn không thuộc đối tượng nào quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014);

+ Trường hợp gia đình bạn thuộc hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Sinh viên đã ra trường muốn tiếp tục tham gia BHYT thì làm thế nào? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook