Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng năm 2023

Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Mức phụ cấp lưu trú như sau:

Mức 200.000 đồng/ngày: Áp dụng đối với thời gian đi trên đường từ 5 giờ/ngày trở lên hoặc từ 150 km/ngày trở lên đối với khu vực vùng sâu, miền núi đi lại khó khăn và 300 km/ngày trở lên đối với khu vực còn lại.

Mức 100.000 đồng/ngày: Áp dụng đối với thời gian lưu trú tại cơ quan, đơn vị nơi đến công tác.

Mức 250.000 đồng/ngày: Áp dụng đối với thời gian đi công tác thực tế trên biển của quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng đang công tác, làm việc ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo.

Đối với trường hợp đi và về trong ngày nếu không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được áp dụng phụ cấp lưu trú quy định tại khoản 2 Điều này với điều kiện thời gian làm việc tại đơn vị và thời gian đi, về tối thiểu từ 5 giờ trở lên.

Đối với quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng khi làm nhiệm vụ (huấn luyện, chiến đấu, tuần tra, cứu nạn, vận chuyển và các nhiệm vụ khác) trên tàu chiến đấu các loại, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, tàu vận tải phục vụ trên biển

thì những ngày thực tế đi biển được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển, phụ cấp ngày đi biển và phụ cấp đặc thù đi biển theo quy định (không được hưởng chế độ phụ cấp lưu trú quy định tại khoản 3 Điều này).

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

Trường hợp phải thuê phòng nghỉ trên đường đi công tác hoặc nơi đến công tác không thể bố trí được chỗ nghỉ thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nhưng phải có xác nhận của đơn vị nơi đến công tác. Mức thanh toán theo hóa đơn thuê phòng nghỉ thực tế nhưng tối đa không quá các mức quy định sau:

Đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1,3: không quá 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác.

Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị Loại I thuộc tỉnh:

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: không quá 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

b) Các chức danh còn lại: không quá 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Đi công tác tại các vùng còn lại:

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: không quá 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

b) Các chức danh còn lại: không quá 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với đối tượng tại điểm b khoản này) thì người lẻ được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng).

Trường hợp đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn cao hơn tiêu chuẩn của mình thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng.

Trường hợp người đi công tác đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ (không phải trả tiền) nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê phòng nghỉ, khi phát hiện người đi công tác phải nộp lại số tiền đã được thanh toán và xem xét, kỷ luật theo quy định.

Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

Đối với những người thường xuyên phải đi công tác trên 10 ngày/tháng (như: Quân bưu, tiếp phẩm, kế toán giao dịch và các đối tượng khác) trong phạm vi địa bàn hoặc khu vực nhất định được thanh toán tiền công tác phí khoán tháng nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Thông tư này, đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng (nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này).

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mức phụ cấp lưu trú với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook