Sau khi ly hôn 2022, làm sao để hạn chế quyền thăm con?

han-che-tham-con-sau-ly-hon

Sau khi ly hôn, làm sao để hạn chế quyền thăm con?

Nhiều trường hợp, sau khi thực hiện xong thủ tục ly hôn, hai vợ chồng vẫn có tranh chấp về việc giành quyền nuôi con. Một trong những vấn đề đó là làm sao để yêu cầu hạn chế quyền thăm con sau khi ly hôn?

han-che-tham-con-sau-ly-hon

  1. Chọn người nuôi con sau khi ly hôn thế nào?

Sau khi ly hôn, con sẽ được giao cho một trong hai vợ, chồng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Và căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc nuôi dưỡng và cấp dưỡng con được quy định như sau:

– Vợ, chồng thỏa thuận người trực tiếp nuôi con; quyền, nghĩa vụ của mỗi bên với con sau khi ly hôn.

– Không thỏa thuận được, Tòa án giao con cho một bên căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

– Con từ đủ 07 tuổi trở lên, Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con.

– Con dưới 36 tháng giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định này, khi cha mẹ ly hôn, Tòa án sẽ tôn trọng và công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về việc nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Nếu không thỏa thuận được, Tòa án sẽ căn cứ vào quyền và lợi ích tốt nhất của con để quyết định người được trực tiếp nuôi con.

  1. 2 trường hợp bị hạn chế quyền thăm con sau ly hôn

Sau khi ly hôn, con sẽ được giao cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, người còn lại thì phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo thỏa thuận của cha, mẹ.

Đồng thời, căn cứ theo Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ như sau:

– Người được giao trực tiếp nuôi con: Tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài s