Rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên như thế nào mới nhất năm 2022?

rút vốn

Rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên như thế nào mới nhất năm 2022?

rút vốn

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình công ty thường thấy trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đây là loại hình kinh doanh chủ yếu dựa trên sự tin tưởng của các cá nhân khi tham gia góp vốn. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp một trong các thành viên muốn rút vốn ra khỏi công ty. Việc rút vốn trong công ty được thực hiện như thế nào?

Điều kiện rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên

Để rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên, Căn cứ theo Điều 51, Điều 52 và Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 người rút vốn chỉ có thể rút với các điều kiện sau đây:

– Thành viên trong công ty mong muốn công ty mua lại phần vốn góp

– Thành viên trong công ty thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên khác trong công ty

– Thành viên yêu cầu rút phần vốn góp ở một số trường hợp đặc biệt

– Thành viên được công ty hoàn trả phần vốn góp

Các hình thức rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên.

  • Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp.

Trường hợp được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp:

Thành viên được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp nếu đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

+ Tổ chức lại công ty;

+ Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Hình thức yêu cầu mua lại phần vốn góp: Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định mà thành viên đã bỏ phiếu không tán thành nói trên.

Thời hạn giải quyết yêu cầu: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên công y thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thỏa thuận giữa các bên hoặc giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

Lưu ý:

+ Việc mua lại vốn góp chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

+ Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

  • Chuyển nhượng phần vốn góp.

Cách rút vốn thứ hai và cũng là cách phổ biến nhất trên thực tế đó là chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên cho người khác. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phần vốn góp này phải thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:

– Thành viên công ty phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

– Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán thì mới được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên trong công ty.

Lưu ý: Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

  • Rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt.

Việc rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các trường hợp thành viên chết; bị tòa tuyên bố mất tích; hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; thành viên bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù hay các biện pháp tư pháp khác, …

Lưu ý: Trước khi thực hiện hoàn trả vốn theo nguyện vọng rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên của bất kỳ thành viên nào, công ty cần phải giải quyết xong các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cho các thành viên theo quy định.

  • Công ty hoàn trả vốn góp.

Trường hợp thứ tư cho phép thành viên rút vốn trong ty là trường hợp công ty hoàn trả vốn góp được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, việc này được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp

– Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Trong trường hợp này, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định.

Thủ tục rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên

Khi thực hiện rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thành viên muốn rút vốn cần nắm rõ các thủ tục sau :

Trong thời gian tối đa 10 ngày tính từ ngày hoàn tất việc giảm vốn điều lệ, công ty cần chuẩn bị thông báo bằng văn bản pháp lý đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Văn bản cần tuân thủ các nội dung được quy định tại )1/2021/NĐ-CP, khi gửi văn bản cần kèm theo Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty, Quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết thủ tục trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo từ doanh nghiệp

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên như thế nào mới nhất năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook