Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không?

Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không?

Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không?

Thời gian giải quyết kiến nghị đối với kết quả lựa chọn nhà thầu được tính từ thời điểm nào?

Căn cứ Điều 120 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về thời gian giải quyết kiến nghị đối với kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

“Điều 120. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu

1. Thời gian giải quyết kiến nghị quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 92 của Luật Đấu thầu được tính từ ngày bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị.

…”

Dẫn chiếu theo quy định tại Điều 92 Luật Đấu thầu 2013 quy định về quy trình giải quyết kiến nghị như sau:

“Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị

2. Quy trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

a) Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án; bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

b) Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

…”

Như vậy, tối đa trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án; bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Kể từ khi chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được văn bản kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu từ phái nhà thầu tham dự đấu thầu thì thời gian giải quyết kiến nghị sẽ được tính.

Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không?

Căn cứ Điều 120 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về việc rút đơn kiến nghị như sau:

“Điều 120. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu

3. Nhà thầu được quyền rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị nhưng phải bằng văn bản.

4. Trong văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu phải có kết luận về nội dung kiến nghị; trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng phải nêu rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có), đồng thời bộ phận thường trực giúp việc có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên đới chi trả cho nhà thầu có kiến nghị số tiền bằng số tiền mà nhà thầu có kiến nghị đã nộp cho Hội đồng tư vấn. Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là không đúng thì trong văn bản trả lời phải giải thích rõ lý do.”

Như vậy, trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọ nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị nhưng phải lập thành văn bản để gửi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trong quá trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì phía nhà thầu có thể rút đơn kiến nghị không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook