Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

photo sách

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, người trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Ở đây, người lao động là nhóm người làm việc cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài (người sử dụng lao động) và được các chủ thể này đưa đi làm việc ở nước ngoài dựa trên hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài.

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯA ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Quy định tại Điều 46 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, có 8 quyền và nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài:

1.Các quyền, nghĩa vụ chung của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2. Ký kết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ

Chỉ khi ký kết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ thì người lao động mới có điều kiện cần để đi làm việc ở nước ngoài theo trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ. Ngược lại, doanh nghiệp dịch vụ cũng không được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nếu không giao kết hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Các bên giao kết hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nếu doanh nghiệp dịch vụ vi phạm nghĩa vụ và gây thiệt hại cho người lao động thì phải có trách nhiệm bồi thường dựa trên thiệt hại và điều khoản quy định trong hợp đồng với người lao động.

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài

– Được chấm dứt hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ khi doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện đúng cam kết về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng thời hạn, đưa người lao động đi làm việc tại địa điểm, với công việc không đúng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký kết,… và các trường hợp khác mà doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện đúng hợp đồng thì người lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết có thỏa thuận khác nêu ra trường hợp người lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thì người lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp đó.

Được gia hạn hoặc ký kết hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp luật của nước tiếp nhận lao động

Sau khi hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể được gia hạn hoặc giao kết mới hợp đồng khi hai chủ thể giao kết là doanh nghiệp dịch vụ và người lao động đều có thỏa thuận chung tiếp tục quan hệ pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài

– Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền dịch vụ

Tiền dịch vụ là số tiền mà người lao động phải trả cho doanh nghiệp dịch vụ để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cũng là một trong các nội dung chính của hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp dịch vụ và người lao động phải cùng nhau thỏa thuận về số tiền dịch vụ phù hợp. Tiền dịch vụ mà các bên thỏa thuận không được vượt mức trần mà pháp luật quy định.

– Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền ký quỹ hoặc giới thiệu bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động có thể lựa chọn một trong hai biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là ký quỹ hoặc bảo lãnh. Nếu chọn ký quỹ, người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ số tiền ký quỹ. Nếu chọn bảo lãnh, người lao động phải giới thiệu bên bảo lãnh.

– Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 180 ngày kể từ, ngày chấm dứt hợp đồng lao động

Việc thanh lý hợp đồng được thực hiện sau khi các bên hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng theo hình thức khác. Chỉ khi thanh lý hợp đồng, người lao động mới được hoàn tiền ký quỹ, bên bảo lãnh mới được hoàn tiền bảo lãnh tại ngân hàng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook