Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022

Hợp đồng BCC là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Hợp đồng BCC

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022

Người lao động do doanh nghiệp việt nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, người trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Ở đây, người lao động là nhóm người làm việc cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài (người sử dụng lao động) và được các chủ thể này đưa đi làm việc ở nước ngoài dựa trên hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài.

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân việt nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài

Quy định tại Điều 47 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài bao gồm:

– Các quyền, nghĩa vụ chung của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài các nội dung quyền lợi cần thiết

Các nội dung quyền lợi cần thiết bao gồm:

– Thời hạn làm việc

– Thời giờ làm việc

– Tiền lương

– Điều kiện làm việc

– Điều kiện sinh hoạt

– Thời giờ nghỉ ngơi

– Thời giờ làm thêm giờ

– Chế độ khám bệnh, chữa bệnh

– Quyền lợi, chế độ khác khi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động

– Ký kết, thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022

Chỉ khi ký  hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam mới trúng thầu hoặc nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. người lao động mới có đủ điều kiện cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo trách nhiệm của công ty Việt Nam trúng thầu, nhận thầu làm việc, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài cũng không được  đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nếu không có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc. nước ngoài.

Việc thanh lý hợp đồng diễn ra sau khi các bên đã giao kết hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng dưới hình thức khác. Chỉ khi thanh lý hợp đồng, người lao động mới được hoàn trả tiền đặt cọc, người bảo lãnh sẽ được hoàn trả tiền bảo lãnh cho ngân hàng.

– Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài vi phạm thỏa thuận về quyền lợi của người lao động

Các bên  có mọi quyền và nghĩa vụ  quy định trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nếu doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu đi làm việc, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài vi phạm nghĩa vụ, nguyên nhân. người lao động  bồi thường thiệt hại căn cứ vào thiệt hại và các điều kiện quy định trong hợp đồng với người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook