Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

Mẫu hợp đồng ngoại thương

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp việt nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu hoặc nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp được phép thực hiện  công trình, dự án ở nước ngoài  trên cơ sở trúng thầu. nhà thầu có nhu cầu đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các công trình, dự án mà công ty đã trúng thầu hoặc nhận thầu.

Nói cách khác, khác với các công ty dịch vụ, các công ty Việt Nam trúng thầu và nhận thầu các công trình, dự án ở nước ngoài chỉ cử người lao động Việt Nam sang làm việc tại  các công trình, dự án của mình. Vì vậy, điều kiện đối với nhóm đối tượng này khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng khác nhau.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Quy định tại Điều 32 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài có các quyền, nghĩa vụ sau:

– Thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, quyền lợi, chế độ của người lao động làm việc tại công trình, dự án của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài: Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo cung cấp các thông tin cơ bản về hoạt động lao động tại nước ngoài cho người lao động trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người lao động khi làm việc ở nước ngoài.

– Tổ chức để người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài  tham gia khóa học giáo dục định hướng và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học giáo dục định hướng: Đây là nghĩa vụ của các công ty.

Các công ty phải đào tạo nhân viên của mình để họ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn để thực hiện công việc trên công trường hoặc dự án, trước khi đưa công nhân đến làm việc trên công trường hoặc dự án của mình, tránh việc đưa nhân viên vào làm việc. không đáp ứng chất lượng của điều kiện làm việc.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

– Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý và sử dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp với tư cách là người sử dụng lao động, có trách nhiệm quản lý người lao động của mình dù đang làm việc, lao động ở Việt Nam hay nước ngoài.

Hoạt động quản lý bao gồm cả hỗ trợ người lao động nơi ăn, ở, quản lý hoạt động làm việc của người lao động.

– Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với người lao động những nội dung bổ sung về thời giờ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, điều kiện làm việc,  sinh hoạt, chế độ khám bệnh,

chữa bệnh và các chế độ, phúc lợi khác phù hợp với kế hoạch đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật  nước nơi người lao động đến làm việc vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công ty.

Các công ty phải đảm bảo rằng những sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng lao động với người lao động  được ghi rõ trong phụ lục hợp đồng để không xảy ra tranh chấp và không  ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

– Báo cáo sau khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Sau khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận thầu thì người lao động phải được đưa về Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo về hoạt động đưa người lao động về Việt Nam, hoàn thành hoạt động lao động ở nước ngoài.

– Đảm bảo người lao động được khám sức khỏe định kỳ, bao gồm sức khỏe sinh sản và khám chữa bệnh trong trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn. Trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đến mức không thể tiếp tục làm việc ở nước ngoài, công ty có trách nhiệm đưa người lao động về nước và đài thọ các chi phí liên quan: Khám sức khỏe định kỳ tại Việt Nam và nước ngoài.

Công ty với tư cách là người sử dụng lao động phải đảm bảo sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc và tại nơi làm việc (đảm bảo an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc, phòng chống các hiểm họa, khám sức khỏe định kỳ).

– Tổ chức hồi hương hài cốt hoặc  hài cốt của người lao động từ trần khi đi làm việc ở nước ngoài  và chịu mọi chi phí liên quan; thực hiện các chế độ đãi ngộ, trợ cấp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam: đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty do công ty có trách nhiệm quản lý đối với người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài,

nếu người lao động bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng thì công ty có trách nhiệm bảo đảm  người lao động được trở về Việt Nam và bồi thường (nếu nguyên nhân  phát sinh từ hoạt động làm việc của người lao động), ngay cả khi người lao động đã chết.

– Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài: Nghĩa vụ báo cáo trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sau khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc để giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động làm việc ở nước ngoài; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng khác:

Các nghĩa vụ, trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi tối thiểu của người lao động và đảm bảo trách nhiệm quản lý của cơ quan Nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook