Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 89. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó:

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (ngành nghề kinh doanh có điều kiện), do đó, để thành lập và hoạt động, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa mãn các điều kiện nhất định, cũng như phải có hồ sơ đề nghị lên Bộ Tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, doanh nghiệp môi giới có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện việc môi giới trung thực: Không lừa dối khách hàng (bên mua bảo hiểm), không xúi giục bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin không chính xác hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết; không khuyến mại bằng hình thức hứa hẹn cung cấp quyền lợi bất hợp pháp;…

– Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm: Ở đây là không được tiết lộ và cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm cho chủ thể thứ ba, khiến bên mua bảo hiểm bị hạn chế khả năng lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như các quyền, lợi ích khác của bên mua bảo hiểm.

– Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra: Trong trường hợp hoạt động môi giới bảo hiểm làm bên mua bảo hiểm bị thiệt hại về quyền, lợi ích hoặc phát sinh các trách nhiệm bồi thường cho bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm, tương ứng với phần thiệt hại đã gây ra cho bên mua bảo hiểm.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Quyền của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 1 Điều 91 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được trả cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm xuất phát từ hoạt động môi giới để giao kết hợp đồng bảo hiểm, theo đó, chỉ trong trường hợp mục đích môi giới (giao kết hợp đồng bảo hiểm) được hoàn thành, thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mới được nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được trích từ phí đóng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook