Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty TNHH 1 TV năm 2022

thuong-nhan

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty TNHH 1 TV năm 2022

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tổ chức làm chủ sở hữu thì người được bổ nhiệm làm người đại diện cho chủ sở hữu thì người đó làm Chủ tịch công ty. Do đó, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty trong công ty TNHH một thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyen va nghia vu chu tich

Khái niệm chủ tịch công ty

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp quy định chung về Chủ tịch công ty tại Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể

“Điều 81. Chủ tịch công ty

1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh:

– Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

– Chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Bên cạnh đó, pháp luật quy định quyền, nghĩa vụ, chế độ làm việc và hiệu lực của quyết định của Chủ tịch công ty quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể nhiệm kỳ của Chủ tịch công ty. Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 2 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch công ty được xác định theo Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của chủ tịch công ty

Theo quy định tại điều 83 Luật Doanh nghiệp thì Chủ tịch công ty cũng phải chịu các trách nhiệm, cụ thể:

“Điều 83. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, Kiểm soát viên

  1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
  2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty.
  3. Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho chủ sở hữu công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
  5. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook