Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022

Khái niệm pháp luật là gì?

Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022

Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022

Khái niệm

Người giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp. Người giám định tư pháp theo vụ việc là người đủ tiêu chuẩn, được trưng cầu, yêu cầu giám định.

Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định.

Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022

Để đảm bảo kết quả giám định tư pháp được minh bạch, công bằng, pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp tại Luật Giám định tư pháp như sau:

Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp

Người giám định tư pháp có quyền:

– Độc lập đưa ra kết luận giám định.

– Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung yêu cầu giám định;

– Từ chối thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; đối tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng; thời gian không đủ để thực hiện giám định; tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm;

– Sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác thực hiện nhằm phục vụ cho việc giám định;

– Đề nghị người trưng cầu giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật khi có dấu hiệu bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân hoặc người thân thích do việc thực hiện giám định tư pháp, tham gia vụ án, vụ việc với tư cách là người giám định tư pháp;

– Được bố trí vị trí phù hợp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022

Người giám định tư pháp có nghĩa vụ:

– Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết;

– Tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp;

– Thực hiện giám định theo đúng nội dung yêu cầu giám định;

– Lập hồ sơ giám định;

– Bảo quản mẫu vật giám định, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định;

– Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản;

– Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì còn phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Ngoài các quyền, nghĩa vụ nêu trên, người giám định tư pháp có quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về tố tụng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook